Grzegorz Wróblewski - "Kopenhaga"

Kopenhaga - Grzegorz Wróblewski

Kopenhaga rzadko stanowi tu temat, jest tylko miejscem powstania tych luźnych zapisków z dużą dawką czarnego humoru.

 

***

Wraz z naszą śmiercią przestajemy mieć kaca. zepsuty samochód, niewierną żonę, alergię na księżyc, cholesterol, długi,
hałaśliwych sąsiadów, zaniki pamięci, krótkie nogi, złośliwego spowiednika, et cetera, et cetera... Bądźmy więc dobrej myśli!