"* * *

Inne

mogą zarosnąć, lecz ta jedna, bezcielesna,
najboleśniej obnażona,
nie dająca ci żyć - i wciąż
utrzymująca przy życiu, ta jedyna, na
zawsze niezasklepiona, tobie jedynie
dana, niech pozostanie

otwarta"
Kamień, szron - Ryszard Krynicki

Ryszard Krynicki - "Kamień, szron"