"Możnali rzec, daj wszytkiemu pokój, bo dzień jest podejrzany."
Zaplecze - Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki

Znaleziony u Tkaczyszyna-Dyckiego cytat z książki (kalendarza) Jana Gostumiowskiego "Emerologeion albo nowy i stary kalendarz [..] na Rok Pański 1671"

 

Dokładnie, wg BN - Emerologeion abo Nowy y stary kalendarz swiąt rocznych y biegow niebieskich, z wyborem czasow y z aspektami na rok panski 1671, ktory iest przybyszowy po przestępnym trzeci / przez Iana Gostvmiowskiego [...] wyrachowany.

 

Sam tytuł przepiękny.