Stanisław Grochowiak, z tomu "Menuet z pogrzebaczem"