Michał Głowiński - "Zła mowa"

Zła mowa - Michał Głowiński

Mimo, że upłynęło od czasu pisania tych notatek wiele lat czyta się to doskonale. Niestety, bardzo też aktualnie. NIESTETY!