"Wielu ludzi, którzy oddawali się całe życie miłości zmysłowej, nie powie nam o miłości tyle, ile dziecko, które wczoraj straciło psa."
Most San Luis Rey - Thornton Wilder, Adam Kaska

Thornton Wilder - "Most San Luis Rey"