"Przepaść między wiarą i faktami jest większa, niż się na ogół przypuszcza."
Most San Luis Rey - Thornton Wilder, Adam Kaska

Thornton Wilder - "Most San Luis Rey"