"Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie."
Most San Luis Rey - Thornton Wilder, Adam Kaska

Thornton Wilder - "Most San Luis Rey"