33 wiersze - Stanisław Barańczak, Elizabeth Bishop

 

Z tomu "33 wiersze" Elizabeth Bishop w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka.