Etiopia - Adam Pomorski, Aleksandra (Ola) Hnatiuk, Serhij Żadan
Z wiersza [Był listonoszem w Amsterdamie...]
Z wiersza [Był listonoszem w Amsterdamie...]