Etiopia - Adam Pomorski, Aleksandra (Ola) Hnatiuk, Serhij Żadan
Z wiersza [Od trzech dni coraz gęstsza pomroka...]
Z wiersza [Od trzech dni coraz gęstsza pomroka...]