Dziwna rzecz − pisanie

Dziwna rzecz − pisanie - Małgorzata Łukasiewicz Jeśli ktoś zna teksty Małgorzaty Łukasiewicz choćby z prasy, to z pewnością nie trzeba go zachęcać do przeczytania tego zbioru perełek. Jeśli nie, a lubicie mądre teksty w których erudycja autora wygląda nienachlanie z takiego zwyczajnego z pozoru, lekkiego pisania o książkach i o wszystkim zarazem, to sięgnijcie jak najszybciej. To na ogół nie są teksty o książkach reklamowanych gdziekolwiek. To nie są teksty o książkach tylko. Także o obrazach, opowieściach, losach ludzi. Każdy na trzy do pięciu stron po przeczytaniu których popadamy w zamyślenie. Każdy tekst zmusza do głębokiego namysłu nad tym co wiemy, co chcielibyśmy wiedzieć, co chcielibyśmy przeczytać, przemyśleć, mieć w sobie. Książka do której na pewno trzeba i chce się wracać.