Abdita

Z wielu rzeczy mogłabym w życiu zrezygnować.

Z książek - nie.

Teraz czytam

444 wiersze poetów języka angielskiego XX wieku
Stanisław Barańczak
Iłła. Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie
Joanna Kuciel-Frydryszak
Godzina cieni. Eseje
Gustaw Herling-Grudziński
Wiersze zebrane
Zbigniew Herbert
Kąt widzenia. Notatki literackie
Jacek Łukasiewicz