Rozmowy - Jerzy Illg
"„Człowiek wolny różni się od człowieka zniewolonego właśnie tym, że w wypadku katastrofy, niepowodzenia, klęski nigdy nie obwinia okoliczności, kogoś innego, władzy – on obwinia samego siebie. Człowiek zniewolony zawsze uważa, że ktoś jest winien temu, co się stało. Na tym polega różnica między człowiekiem wolnym i zniewolonym.”

Josif Brodski w wywiadzie „Żyć w historii” przeprowadzonym przez Jerzego Illga w 1988 roku.
"