"Pamiętać musimy, że wykształcenie i erudycja to procesy, w których szkoła i uczelnia mają swój niewątpliwy udział, jednak roli owych instytucji nie powinniśmy w żadnym przypadku przeceniać."
Wojna książek. Biblioteka i historia literatury - Jan Tomkowski

Jan Tomkowski - "Wojna książek. Biblioteka i historia literatury"