"W epoce i kraju, gdzie wszyscy dwoją się i troją żeby głosić publicznie swoje opinie i sądy, pan Palomar nauczył się trzykrotnie gryźć w język, zanim cokolwiek stwierdzi. Jeśli po trzecim ugryzieniu jest jeszcze przekonany o tym, co zamierzał powiedzieć, mówi to, w przeciwnym razie zachowuje milczenie. W związku z tym spędza nieraz całe tygodnie i miesiące nie mówiąc ani słowa."
Palomar - Italo Calvino, Alina Kreisberg

Italo Calvino - "Palomar"