Jacek Bolewski SJ - "Co po Wenecji..."

Co po Wenecji... Śladem arystów i świętych - Jacek Bolewski

Ogromna ilość wiedzy a przede wszystkim informacji i szczegółów (skądinąd ciekawych, rzecz jasna)  wynotowanych z bardzo wielu źródeł nie przekłada się w prosty sposób na interesująco napisany tekst. Niestety.