"CAEDMON

Tyle wierszy
Tyle ładnych wierszy
Coraz więcej ich
I coraz lepszych
Tyle książek z wierszami
Tyle nagrodzonych, przełomowych książek
Tylu dobrych poetów wokół
Tyle poezji

Że w końcu chciałoby się być
Autorem jednego wiersza
Który nie daje spać
Choć nie jest piękny"
Kartki - Jacek Gutorow

Jacek Gutorow - "Kartki"