Kwartalnik Artystyczny nr 90

Kwartalnik Artystyczne nr 90 (2/2016) - Redakcja Kwartalnika Artystycznego

W numerze, w sporej części poświęconemu Stanisławowi Jerzemu Lecowi świetne porównanie kolei życia Leca i Bernharda Marka Kędzierskiego. Równie świetna recenzja "Lata w Baden" Cypkina napisana przez Roberta Papieskiego, dotycząca w głównej mierze postaci (autentycznej) Kriwcowa - symbolizującej cały aparat przemocy w Rosji. I równie ciekawa recenzja "Carskiej filiżanki" Michała Głowińskiego pióra Piotra Łuszczykiewicza. Także kolejna część Dziennika Stefana Chwina, w tym przeciekawy fragment o kupowaniu grobu.