Roberto Calasso - "Ślad wydawcy"

Ślad wydawcy - Roberto Calasso, Joanna Ugniewska, Stanisław Kasprzysiak

Na stronach 31-42 recenzja artykułu Kevina Kelly`ego "Co się stanie z książkami?" z "New York Times Magazine" będąca w istocie mini esejem na temat cyfryzacji literatury, a raczej wszelkiego piśmiennictwa. Na temat BIBLIOTEKI UNIWERSALNEJ.

 

Dwa ostatnie teksty ("Zanikanie profili wydawniczych" i "Druk ulotny Aldusa Manucjusza" to ciekawe rozważania na temat różnicy między wydawcą a menadżerem wydawniczym czy ogólnie na temat edytorstwa w dzisiejszych czasach. Warte przeczytania.