Joseph Roth - "Proza podróżna"

Proza podróżna - Joseph Roth, Małgorzata Łukasiewicz

Książka cudownie pachnąca dawnym, nieobecnym już światem.
A jednak wiele spostrzeżeń, myśli bardzo aktualnych.
Można powiedzieć dzisiejsze przemyślenia, problemy w dawnej scenerii.
Czy to dla nas, współczesnych pocieszające?