"Zaiste – gdzież natura ludzka jest słabsza niż w księgarni."

 

                               (H.W. Beecher)